TIERs sikkerhetskurs

Sikkerhetskurset består av følgende deler:

Klikk på et av delene i kurset over, eller scroll deg videre ned på denne siden. Nederst på siden finner du en knapp hvor du kan teste din egen kunnskap. Belønningen til alle som klarer sikkerhetstesten er 5 gratis opplåsninger og 30 minutter kjøretid.

Del 1: Lover og sunn fornuft

15. juni 2022 ble nye trafikkregler for bruk av elsparkesykler innført. I oversikten under finner du oppdatert informasjon om hvilke regler som til enhver tid gjelder.

 • Elsparkesyklister må følge de samme trafikkreglene som andrer syklister. Du kan få bot om du bryter dem. 
 • Høyeste tillatte fart er 20 km/t. Alle TIERs sparkesykler har fartssperre, men husk at du har ansvar for å tilpasse farten etter forholdene, om og når det kreves. 
 • Du kan kjøre på vei og sykkelvei, men må følge kjøreretningen og skilting. Da skal du også stanse for rødt lys. 
 • Gående, rullestolbrukere og barnevogner har alltid førsteprioritet. Du kan KUN kjøre på fortauet så lenge du ikke er til hinder for gående.
 • Du skal vise hensyn og tilpasse farten på fortau. Fartsgrensen er 6 km/t dersom du skal kjøre forbi fotgjengere på fortau eller gangvei. Om nødvendig går du av og triller sparkesykkelen.
 • Du skal ikke bruke elsparkesykkel i beruset tilstand. Promillegrensen på 0,2 gjelder også for elsparkesyklister.
 • Det er ulovlig å bruke mobiltelefon på elsparkesykkel. Brudd på dette straffes med bot på kr 7450 og tre prikker i førerkortet.

Klikk her for å lese resten av punktene ⬇️

 • Det er kun lov med én på hver sparkesykkel. Gebyret for å rulle med flere er 3000 kroner. 
 • Aldersgrensen for å bruke elsparkesykler er 12 år og alle barn under 15 må bruke hjelm. Vi anbefaler likevel alle våre brukere å benytte seg av hjelmen som følger med i hjelmboksen på alle TIERs elsparkesykler.
 • Du har vikeplikt fra høyre, akkurat som når du kjører bil eller sykler. 
 • Du har lov til å kjøre over gangfelt så lenge du tar hensyn til andre. Når du kjører over gangfeltet, regnes du ikke som gående, og andre kjørende har ikke vikeplikt for deg. Vi anbefaler at du går av og triller sparkesykkelen.
 • Det er ikke lov til å parkere til hinder for andre som bruker vei og fortau. 
 • Du skal gi tydelige tegn i trafikken. TIERs sparkesykler har blinklys. Bruk dem!
 • Ha respekt for tyngre kjøretøy. Husk blindsoner at føreren ikke nødvendigvis ser deg.
 • Du kan ikke kjøre på enveiskjørt vei i motgående kjøreretning, med mindre det går frem av underskilt at det er tillatt for sykler. På fortau kan du kjøre i begge retninger.
 • Bruk hjelm. På TIERs elsparkesykler finner du en hjelmboks med en enkelt tilgjengelig hjelm, som er gratis å bruke.

Del 2: Kjør trygt og smart

Enkle huskeregler gjør det mye tryggere og mer fornøyelig å kjøre elsparkesykkel. Her oppsummerer vi tips og råd fra TIERs eksperter. 

 • Det viktigste å huske med en elsparkesykkel, er at det ikke er en vanlig sykkel. Den har små hjul, en annen balanse og svinger på en litt annen måte. Om du tar hensyn til det, vil du allerede rulle veldig mye tryggere.
 • Transportøkonomisk Institutt (TØI) har sett på hvordan folk skader seg på elsparkesykkel i Oslo. De fire vanligste årsakene er: Mistet balanse, fortauskanter, hull i veibanen og trikkeskinner. 
 • Halvparten av de som måtte på legevakten, skadet seg på en av de måtene – som egentlig er enkle å unngå, om du er bevisst på dem.
 • En stor andel av ulykker med både sykkel og elsparkesykkel skjer i beruset tilstand. Det er forbudt, og det er brudd på TIERs egne regler. La være å rulle eller sykle med promille eller annen ruspåvirkning.

Trykk under for å få detaljerte råd om hvordan du ellers ruller trygt ved å starte turen forsiktig og riktig, ta hensyn og bruke hodet.

Klikk her for å utvide resten av kurset ⬇️

Start alltid forsiktig

Du kan nærmest helt fjerne risikoen for de vanligste ulykkene, om du kjører litt saktere til du finner balanse og husker at hjulet er mindre og sparkesykkelen er lang. Du må være forsiktig når du skal opp eller ned fra kanter. Hull og ujevnheter i veien krever enda mer oppmerksomhet enn på en vanlig sykkel. 

Det er viktig å finne balansen på elsparkesykkelen fra første stund. Husk å starte med én fot på sparkesykkelen, mens du sparker fra to-tre ganger med den andre. Sett først begge føttene på sparkesykkelen når du har fått nok styrefart. 

Akselerer sakte, så du unngår rykk og napp. Kontrollert akselerasjon skaper bedre veigrep. Vær OBS på at det kan være små forskjeller i hvordan elsparkesykkelen oppfører seg, selv om de kontrolleres og vedlikeholdes løpende og nøye. 

Tilpass farten når du kjører i nedoverbakke. Da unngår du vingling og større skader ved et eventuelt fall. En elsparkesykkel er ikke laget for de samme hastighetene som det mange andre kjøretøy er. TIERs elsparkesykler har en fartssperre på 20 km/t, men det vil ofte være riktig og nødvendig å kjøre saktere enn det. 

Ha alltid begge hendene på styret og unngå all mobilbruk mens du kjører. Husk igjen: Det er enkelt å unngå de vanligste ulykkene.

Ta hensyn og vis hva du tenker

Husk at det er ditt ansvar å ikke være til hinder for gående. Fotgjengere har førsteprioritet. Om du kan kjøre forbi noen på fotgjengerfeltet på en trygg måte, skal farten være maksimalt 6 km/t. 

Bruk blinklys. Alle TIERs sparkesykler er utstyrt med blinklys. Du ruller mye tryggere når du viser medtrafikantene dine hva du tenker.

Vær ellers alltid bevisst på ujevne underlag. Skli-uhell på både vått og tørt underlag sto for flere titalls av skadene TØI undersøkte. Senk farten når du ruller på dårlig asfalt, brostein, grus eller trikkeskinner. Et tips for å redusere vibrasjonene fra underlaget, er å flytte vekten litt bort fra hælene. 

Bruk hodet – bruk hjelm

Om uhellet først er ute, så er det helt avgjørende at du har på deg hjelm. Hodeskader er de mest alvorlige. TIERs elsparkesykler er utstyrt med hjelmbokser, som gjør det enkelt å beskytte hodet på absolutt alle turer, og de er helt gratis å bruke.

Til slutt, husk å vise hensyn når du parkerer elsparkesykkelen. Parker på en måte som ikke er til hinder for andre. Bruk oppmerkede plasser og stativ så langt det er mulig. Oversikten over steder å parkere finner du enkelt i appen. 

Bruk hjelm, husk hva du ruller på, ta hensyn og hold deg edru – så ruller du trygt!

Del 3: Slik takler du vinterføre

TIER har sammen med norske reTyre utviklet et piggdekk spesialtilpasset elsparkesykler på vinterføre. Piggdekkene er allerede rullet ut i Oslo og vil i løpet av 2022 være på alle elsparkesyklene til TIER i Norge. Testene våre viser at reTyres dekk reduserer risikoen for ulykker på glatt føre betydelig.

Å kjøre trygt på vinterføre krever likevel noen ekstra hensynsregler og tiltak.

Klikk på hensynsregler og tiltak under for å se hva du må huske på når du skal kjøre på vinterføre.

Klikk her for å lese om hensynsregler og tiltak ⬇️

 1. Vær ekstra oppmerksom på vinterføre! Hensynet til andre trafikanter og fotgjengere går alltid først.
 2. Vis ekstra omtanke når du parkerer på vinterføre. Det blir gjerne ekstra trangt om plassen når snøen og isen legger seg. 
 3. Undersøk at det er piggdekk på elsparkesykkelen. Om den mangler ett eller begge, viser appen deg alternativer i nærheten. 
 4. Tilpass farten til forholdene, selv om du har piggdekk. Bremselengedenkan bli mye lengre enn du tror og føler. 
 5. Vær ekstra forsiktig på fortau. Forbikjøringer bør unngås helt på isete føre. 
 6. Kle deg godt. Sørg for å bruke yttertøy som tåler kulde. Hansker er viktige. 
 7. Bruk sko med godt grep. Penskoene kan du legge i oppbevaringsrommet under styret. 
 8. Bruk refleks. Det er en viktig ekstra sikkerhet, selv om alle elsparkesyklene fra TIER er utstyrt med  lys. 
 9. Vær observant på grus, is og andre gjenstander i veibanen. 
 10. Bruk hodet, og bruk hjelmen som våre elsparkesykler er utstyrt med.

Sikkerheten til brukeren er viktigst, også på vinteren. Derfor stenger TIER elsparkesyklene for opplåsning på enkeltdager med mye is, snø og sludd. Slik unngår vi farlige situasjoner som kan oppstå på utfordrende føre. Under dager med tungt snøfall rydder vi inn flåten vår.

Del 4: Parkering og sjekkliste

Parkering:

Å rulle trygt, handler også om å ta hensyn til byen rundt deg og andre brukere. Parkering er en svært viktig del av det. Feilparkering skaper både irritasjon og potensielt farlige situasjoner. Vis hensyn og parker skikkelig: 

 • Bruk oppmerkede parkeringsplasser og stativ så langt det er mulig. Oversikt over disse finner du i appen. 
 • Parker så du ikke sperrer fortau eller vei. Du kan parkere inntil husvegger. 
 • Bruk sykkelstøtten. Sørg for at elsparkesykkelen står oppreist når du forlater den.
 • Ikke blokker inn– og utganger til for eksempel parkeringshus, holdeplasser, butikker eller t-banestasjoner.
 • Ta et bilde og få parkeringen godkjent i appen, om du kjører en TIER.

Sjekkliste før turen ⬇️

Uansett om du eier eller leier en elsparkesykkel, er det smart å ta en rask sjekk før du ruller. TIERs elsparkesykler er alltid kontrollert og vedlikeholdt nylig, men vi anbefaler alltid å være føre var. 

 • Klem inn bremsen og kjenn at den tar. 
 • Test gassen ved å se om den automatisk går tilbake til nøytral posisjon når du slipper den. 
 • Om du ser skader eller noe som ikke fungerer, som et dekk med lite luft, så viser appen deg andre mulige sparkesykler i nærheten. 
 • Rapporter inn eventuelle problemer i appen, så blir sparkesykkelen raskt hentet.

Test kunnskapen din her.

Belønningen til alle som klarer sikkerhetstesten er 5 gratis opplåsninger og 30 minutter kjøretid.